Spor , Siyaset Ve İş Dünyasında Bir Başarılı Kimlik1.01.2000

Türkiye'nin fahri elçiliğini yapan bir işadamı: Zeynel Abidin Erdem

Dr. Zeynel Abidin Erdem, 1944 'le Mardin Savur İlçesi'nde dünyaya gelmiş. Kişi sel eğitim ve kültüre önem veren, köklü bir ailenin ikiz çocuklarından bir tanesi. Kendisi de ailesi gibi eğitime ve kendini geliştirmeye önem veren bir insan. 1970 'de Yıldız Üniversitesi Kim ya Fakültesi'nden mezun olduktan sonra,73 - 76 yılları arasında Sınai Anorganik Kimya Enstitüsü'nde asistanlık yapıyor ve bu dö nemde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde doktorasını tamamlıyor.

İletişimde Lider Duruma Gelmek

1965'te Erdem Holding' in ilk adımları atılıyor ve 13 yerli, 12 yabancı şirketten olu şan büyük bir kuruluş durumuna geliyor. Bugün Erdem Holding,Ericsson, Nokia, Siemens, Sony, Alcatel gibi dünya devi şirketlerin distribütörü. Ayrıca petrol kimyasallarıyla da uğraşan büyük bir kuruluş. Zeynel Abidin Erdem kuruluşunun önümüzdeki yıl, lider olduğu telekomünikasyon dahil, birçok konuda tecrübe edinerek öne çıkacak bir holding olduğunu söylüyor. 35 yıldır varlığını sürdüren bu kuruluşun, günümüzün gözde sektörü olan iletişime geçişi ise,90'lı yıllarda Turgut Özal ve Süleyman Demirel'in katkılarıyla gerçekleşir. Dr. Zeynel Abidin Erdem, Sayın Özal ve Demirel'in. Türkiye'de mobil telefon projesini teşvik vererek yerleştirdiklerini ve dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de önde gele bir market olduğunu söylüyor..

"GSM telefonları artık her yerde çok popüler ve satış akını mevcut. Aynı zamanda insanlara ticari, toplumsal, akademik ve siyasal kolaylık sağlayan, iletişimi artıran, arttırırken de kiminin İşini, kiminin düzenini kuran bir araçtır. GSM sektörü artık yalnızca bir 'alo' fonksiyonu değildir, içinde birçok fonksiyon içeren bir noktaya gelmiştir. SMS' i, fax'ı, e-mail'i, konuşma imkanı olan ve ileride de görüntü imkanı sağlayacak olan teknik bir sistemdir. Bu teknik sistemin ilk farkına varanlardan biride biziz. GSM Türkiye' ye gelir gelmez en büyük distribütörlükleri, temsilcilikleri GenPa adına Erdem Holding'in çatısı altına biz aldık. Böylelikle Türkiye'ye birkaç milyon telefon satma olanağını da yakaladık. Bugün Turkcell operatörlüğünde çalıştığımız insanlara hizmet verdiğimiz bu sektör, gelecekte de gelişecektir. Türkiye'ye ve Dünya' ya yararlı olacaktır."

Ulaşım, iletişim ve telekomünikasyonla ilgili bir kuruluş olduklarını ve ileride de enerji sektörünü düşündüklerini söyleyen Zeynel Abidin Erdem, yapılarını ve sistemlerini kurgulamaya çalıştıklarını, imkan olurda şartlar uygun gelirse, telekomünikasyonda daha büyük adımlar atacaklarını ifade etti.

Siyasette ilk Adımlar Aileden

''Siyaset ailemin içerisinde gelişmiş, büyümüş ve yerleşmiş bir olgudur. Ailem, Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen bir sistemle politikaya girmiştir.Cumhuriyet Devri'nde gelişme, filizlenme demokrasiye giriş döne- minde de demokrat partinin kurucularından olan bir ailenin ferdiyim."

Erdem 60'lı yıllardan sonra bazı partilerin gençlik kollarında etkin olarak çalışmış.Demokrasi adına, insanlara hizmet adına verdiği mücadele sırasında birçok toplumsal etkinlikte bulunmuş. Geçmişinde sendika baş kanlığı, gençlik kolları başkanlığı, il, dernek cemiyet başkanlıkları ve Kimya Mühendisleri Odası Başkanlığı yapan Erdem, tek amacının ailesinin yaptığı gibi insanlara hizmet etmek, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak, ülkeyi ticari ve toplumsal alanda başarıya ulaştıracak gençlik yetiştirmek olduğunu söylüyor.

İşadamı Kökenli Olmanın Avantajı

Sendika Başkanlığı yaptığı sırada grev ve benzer ülke ekonomisini sarsacak veya her hangi bir biçimde kötüye götürecek işçi hareketi yaptırmadıklarını belirten Erdem, et kinliklerini kısaca sıraladı. "Karşı sendikaların isteklerinin %10-15'i üzerinde işçiye olanak sağladık. Mahcubiyet yarattık. Ekonomi ve işadamı kökenli olduğum için,bir işçinin altı veya sekiz saat içerisinde aldığı para karşılığında üretiminin ne olması gayri milli hasılaya katkı bedelinin ne olması gerektiği gibi konularda alacakları ve vereceklerini istatistiki hesaplarla ortaya koyup fabrikalarda sonuç arayan yöneticilerdik."

Zeynel Abidin Erdem, politika ve diğer konularda ne olursa olsun en büyük patronun zaman olduğunu söylüyor. "Her şeyi zam ana bırakacaksınız. Haklılığı, haksızlığı, zenginliği, fakirliği, felaketi, güzelliği, çir kinliği hepsini birbirinden, ayıran zamandır. Türkiye 30.000'e yakın insanını kaybettiği bir deprem atlattı. İşte zaman onu unutturdu. Buna benzer birçok şeyi zamana bıraktık. Zaman bizi haklı çıkarmıştır ve çıkaracaktır. Geçmişteki hizmetlerimizle övünüyoruz.

Erdem Vakfı

Çeşitli dernek ve cemiyetlerde başkanlık yapan, görev alan, başarılı çalışmaları ortaya çıkaran Zeynel Abidin Erdem' in stratejik ve siyasal incelemeler yaptığı, eğitim ve sağlık üzerine kurulu bir vakfı var. Erdem Vakfı. Bu vakıfta yardım ve eğitim dernekleriyle temas kurulup, çeşitli kuruluşlara burslu öğrenci yetiştiriliyor. Lisan öğreten kurslar açılıp Güneydoğu Ana dolu Bölgesi'nde fakir ve kimsesizi çocuklara burs sağlıyor, yurtlara yerleştiriliyor, yurt içinde ve yurtdışındaki olanaklar araştırılıyor. Vakfın yaklaşık 10-35 sene içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde açmayı planladığı bir de üniversite projesi var. Erdem, Harran Üniversitesi kadar olmasa da insanların hizmetinde olacak bir üniversite kuracaklarını söyleyip sözlerini sürdürüyor, "800 yılın geçmişine sahip köklü bir ailem var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 20'nin üzerinde köprüleri var. 50'ye yakın medrese duruyor, 25-30 civarın da camileri, hayrata çalışan 23 değirmenleri var. Cumhuriyet döneminden sonra ve daha evvel yaptıkları yolları var. Dedelerimizin yıllar evvel başlattığı bu hizmetleri Erdem Vakfı'nda sürdürmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu bir olanak, para ve destek sorunu. Sanı yorum ailemin mal varlığını önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen Erdem Vakfı'na bırakacağız."

Golf Sporunun Farklılığı

Zeynel Abidin Erdem, iş, aile ve toplumsal yaşamı arasındaki yoğun temposundan ne olursa olsun fırsat bulup, spor yapmayı ihmal etmiyor. Uzun yıllardır varolan spor yaşantısı içinde golfün Erdem için ayrı bir yeri var "Golf bir kültürdür, bir uygarlıktır. Bir terbiye ve ahlak düzeni içinde oynanan bir spordur" diyerek golf hakkındaki görüşlerinin kısa bir özetini çıkartan Erdem, bu spora 1986'da İngiltere'de bir arkadaşının sayesinde başlamış. Şu anda ise bir golf sahası açmak ya da devralmak düşüncesinde Böylelikle Türkiye'ye kültür açısından gerekli önemin verileceğini düşünüyor. "Batı da golf dediğiniz zaman hizmet anlayışını, kültür anlayışıyla kıyaslıyorsunuz. Kültür düzeyi yükselmiş ve uygar ülkeler sınıfında olan bütün Ülkelerde binlerce golf sahası var. Türkiye'de ise parmakla sayılacak kadar.

Çok Değerli İnsanlarımız Var

Bu golf sahaları arttıkça, birçok genç gelecekte aynı sahalarda yüksek düzeye ulaşmış ulusların çocuklarıyla golf oynayıp, arkadaşlık ve ticaret yapıp, ülkelerine yarar getirecek, bir ekol yaratmış olacak. Bu yüz den bizde Erdem Holding olarak bir yararımız olur düşüncesi ile bazı girişimlerde bulunduk. Antalya Bölgesi'nde hem Turizm Bakanlığı'ndan saha almak, hem de mevcut olan sahalara ortak olmak, ya da tamamını holdingimizin çatısı altına almak gibi birtakım projeleri yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Erdem Golf adında bir şirket kurduk. Çok faal olmamakla birlikte batının kabul gördüğü bu sporu bünyemizdeki personel ve yöneticilere hazmettirmek için 5 yıl önce bu şirket kuruldu."

Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, golf sporunun maddi kazançlardan önce çok daha fazla avantajlar kazandıracağı görüşünde; insanların kişisel zenginliklerinin eğer ülkeleri fa kirse, zenginlik sayılamayacağını onun için yüzyıllardır ayakta kalan Türk Ulusu'nun bu sporla kendini diğer gelişmiş ülkelerle aynı düzeye taşıyabileceğini düşünüyor. Belki çok büyük yapıtlarımız olmadığını ;ama çok değerli insanlarımız ve büyük bir geçmişimiz olduğunu belirtip, bir taraftan Viyana Kapıları, diğer taraftan Kırım, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin, Mısır, Irak, Ürdün gibi ülkelerin 600 yıl büyük bir kısmını yönetmiş bir ulusun evlatları olduğumuzu söylüyor. Bu kadar büyük geçmişe sahip bir ulusun kültürünü tanıtması gerektiğini de sözlerine eklemeden geçmiyor. O'na göre bu konuda büyük yardımları olacağına inandığı bir spor Golf.

Derece İçin Spor Yapmadım

Golfden önce de bir spor geçmişi olan Er dem, judo, boks, karate, basketbol ,voleybol tenis sporlarıyla uğraşmış. Günde 7 km. koşu, haftada ortalama 2 saat basketbol, fırsat buldukça yine haftada 1 - 2 saat voleybol, geçmişte sürekli yaptığı sporlar arasında. Bu güne kadar da hiçbir zaman kazanç bekleyerek sahaya çıkmadığını ifade ediyor. " Gerek golfde, gerek diğer sporlarda olsun hiçbir zaman derece için sahaya çıkmadım. Benim için önemli olan sporun fiziki ve ruhsal sağlığıma etkisidir. Gençliğimde yüzme şampiyonluğum, üniversiteler arası karate birinciliğim vardı. Bunları ödül için yapmadım. Benim için önemli olan sporun fiziki ve ruhsal sağlığıma etkisidir. Gençliğimde yüzme şampiyonluğum, üniversiteler arası karate birinciliğim vardı. Bunları ödül için yapmadım; sporu sevdiğim, gönül verdiğim için yaptım. Biz işadamları günde 24 saat çalıştığımız için tatil dışında golf oynamamız çok zordur. Golf, yaş olarak biraz olgun insanların sporu olması dışında birbirini anlama sporudur da. Beraber oynadığınız insanlarla, hiç konuşmadığınız konuları en ince ayrıntısına kadar konuşup dostluğa ilerletebiliyorsunuz. Aynı zamanda ticaret yapıp , sağlık sorunlarınızı konuşup, destek alışverişinde bulunuyorsunuz. Golf kollektif oynanan bir spordur ve entegre edildiği zaman iş, aile ve toplumsal yaşamınıza iyi sonuçlar getirir.

Türkiye'de Golfün Bugünü Ve Geleceği

Golf sporunun ülkemizin tanıtımında büyük rol oynayacağı kanısında olan Zeynel Abidin Erdem, artık devletin de bu konuda yeterli duyarlılığı göstereceğine inanıyor. Turizm Müsteşarı Nevzat Saygılı' nın golf sahaları açılacağını ve gerekli önemin verileceğini söylemesi Erdem'i çok memnun etmiş, " Böyle aydın insanların, bakanlıkta bu tür hizmetleri yapmaları çok sevindirici. Golf Federasyonu da önümüzdeki dönemde daha etkin olacaktır. Bakanlıkla Federasyon işbirliği yapıp, görünür bir hareket sağlarsa, Antalya civarında 50'nin altında olmamak kaydıyla golf sahası açılmasını öneririm. Bugün en basitinden Londra etrafında 280 golf sahası var. Londra'nın dışına çıktığınızda bu sayı binlerin üstüne çıkar. Amerika'da ise, bu sayı onbinlerin üzerinde . Bir ülkenin uygarlık ölçüsü otobanından, hava alanından ve üniversite adedinden anlaşılır. Bu tür olgular bir ulusun gücünü ve maddi yapısını ortaya koyar.

Türk İnsanı'nı Dünya' ya Tanıtmak

Erdem, golf sahası yapmanın fakirlikle veya zenginlikle değil, bu tür işlerin yöneticilerle ilgili olduğunu savunuyor. Zamanında otellerin insanlara çok düşük meblağlarla bırakıldığını ve bugün artık insanların otel yapmak için çok fahiş fiyatlarla arsa aldığını söylüyor. Gelecekte de golfün bu statüde olacağı fikrinde. Düzgün yöneltmelik ve kanunlarla bu işin olabileceğini, Türkiye'de 200 golf sahası yapacak 1000 işadamının bulunduğunu anlatırken "Golfe bağlı olarak oteller yapılıyor, etkinlikler oluyor, yerli yabancı birçok kişi geliyor. Böylelikle Türkiye döviz kazanmış oluyor ve reklamı yapılmış oluyor" diye ekliyor. Zeynel Abidin Erdem gelecekte de bu sporun ülkemize büyük kazançlar getireceğine inanıyor ve kendiside golf sporu için etkin olarak çalışıyor. Yaşamdaki ideali bu tip girişimlerle Türkiye'yi ve Türk İnsanı'nı dünyaya tanıtmak.