Sosyal ve Kültürel

İş dünyasında bir çırpıda büyüyen şirketlerin yanı sıra bir de yavaş yavaş ama sağlam adımlarla büyüyen şirketler vardır. Büyük bir hızla büyüyen şirketlerin yıldızı hemen sönebilir. Ama adım adım ilerleyenleri sarsmak biraz zordur.

Sultan II. Abdulhamit Mühürleri

DR. ZEYNEL ABİDİN ERDEM, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TARİHİ MİRASININ KORUNMASINA, SANATA, MÜZİĞE VE EĞİTİME KATKILARINI YILLARDAN BERİ DEVAM ETTİRMEKTEDIR.


SULTAN II. ABDÜLHAMİT MÜHÜRLERİ

SULTAN II. ABDULHAMİT MÜHÜRLERİSultan 2. Abdülhamid’in şahsi eşyalarının yanı sıra 33 yıl kullandığı devlet mühürleri, 7 Nisan 1998 ‘de Paris’te düzenlenen bir açık arttırmada Dr. Zeynel Abidin ERDEM ve kardeşi Dr. Mehmet Nezih ERDEM tarafından satın alınmıştır. Böylece 700. kuruluş yıldönümünü kutlayan Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi mirasına sahip çıkma konusunda Türkiye bir büyük sınav kazanmıştır. Mühürler 24 Nisan 1998 ‘de yapılan bir törenle Topkapı Müzesinde sergilenmek üzere hediye edilmiştir. Kültür Bakanı İstemihan Talay, Mühürlerin Türkiye’ye getirilmesini “güzellikleri ortaya çıkaran ve devamı gelecek bir kıvılcım olarak nitelendirmiştir. Kültür Bakanı Talay: “ Erdem Kardeşler, Atatürk Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği kuşakların, iş hayatının değerli öncüleri olarak sadece ekonomik, sadece ticari olaylarda değil, aynı zamanda tarihin derinliklerine uzanan kültürel varlıklarımızla, tarihi geçmişimizle de yakından ilgilenerek böyle güzel ve görkemli bir olayın yaratılmasında büyük rol oynadılar” şeklinde konuşmuştur. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel özel bir mektup göndererek Erdem ailesini kutlamıştır.

EBRISTANBUL SERGİSİ

EBRİSTANBUL SERGİSİ
17 Nisan 2003 tarihinde Türk Amerikan İş Konseyi Toplantılarına katılmak için bulunduğum Washington DC’de sergilenirken tanıştığım “Ebristanbul” koleksiyonunu satın almaktaki amacım bu eserlerin parçalanmadan günümüzden geleceğe bir bütün olarak taşınması, Ecdat topraklarımızdan gelen bir sanat ve kültür tarzına sahip çıkarak bu mirası torunlarımıza bir bütün olarak ulaştırmaktır.

Geçmişten günümüze yol alırken önce azalan sonra kaybolmaya yüz tutan özgün Türk Sanatlarını güçlendirip teşvik etmek ve dünyanın her yerinde tanınmasını sağlamanın Türk sanat ve kültürüne büyük bir hizmet olacağına inancım sonsuzdur.
Türk tarihinin önde gelen unsurlarından biri olan Ebru sanatının çok güzel örneklerinden oluşan 119 parçalık "Ebristanbul" koleksiyonunu gelecek nesillere layıkıyla taşıyacak olan bir devlet müzesine bağışlayabilmek ve böylece ebediyyen korunmasını görmek bana büyük gurur verecektir.